Thursday, September 2, 2010

स्वप्न-६

आयुष्यात मलाही एकदाच पडले होते
एक सर्वांत सुंदर स्वप्न
ज्यात मी गाढ झोपलो होतो...स्वप्नविहीन!...

-संदीप खरे

No comments:

Post a Comment