Wednesday, September 1, 2010

स्वप्न- ५

स्वप्नांचा पडदा वर जाईल
स्वप्नांतली माणसं
स्वप्नांतले सूर घेऊन
एखादा स्वप्नसुंदर अनुभव देतील
स्वप्नांतले प्रेक्षक टाळ्या वाजवतील!
त्या टाळ्यांनी जाग येईल
तेव्हा उरेल स्वप्नात नाटक पाहणारा एक माणूस!
ज्याला अजुन एक जाग येईल
आणि मग उरेल
स्वप्नामध्ये
स्वप्नात नाटक पाहणारा एक माणूस!
अजुन एक जाग येईल...अजुन एक...अजुन एक
मग या उतरंडीच्या खाली उरेल एक माणूस
ज्याला स्वप्न पडण्यासाठी झोप हवी आहे
आणि पडलेल्या स्वप्नांनी ज्याची झोप गेली आहे!
कदाचित अजुन एक जाग येईल
आणि एकेक जाग ओलांडत तो भरभरा धावू लागेल
सरकत्या पट्टीवर धावणार्‍या माणसासारखा
'जाग'च्याजागीच...
जाग...झोप...जाग...झोप...
अशी स्टेशने मागे टाकत...
जसे आपण आत्ता करत आहोत...!!!

-संदीप खरे

No comments:

Post a Comment