Tuesday, August 31, 2010

स्वप्न-४

आयुष्यात भेटणाऱ्या प्रत्येक स्वप्नाला
तंगडी धरून आपटावे
असे बरेचदा वाटेल...
पण हे वाटणेही एक स्वप्नच आहे त्याचे काय !

-संदीप खरे

No comments:

Post a Comment