Sunday, August 8, 2010

सर्वज्ञ...

तो खूप बोलला काहीबाही...
तो नेहमीच खूप बोलतो
कुणाच्या चित्रावर, खेळावर, संगीतावर, कवितांवर...
आवाजात काकड्या सोलायचं सोलाणं लपवून
तो नेहमीच बोलतो काहीबाही...

त्याला ते समजलं असेल असं नाही...
त्याला ते समजावं असंही नाही...
पण तो बोलतो !!
आणि रात्री झोप लागण्याची खात्री करून घेतो...
तो बोलतो
आणि नावामागे जाढ्यसे 'श्रीयुत' लिहायला मोकळा होतो...

आपण बोलतो ते कदाचित निरर्थक
असे वाटत असेलही त्याला,
पण तो बोलतो ते नक्की निरर्थकच
असं न वाटल्याने
मी मात्र स्वत:वरच चिडत...
गोंधळाच्या जाळ्यावर टणाटणा उड्या मारत...!!

-संदीप खरे

No comments:

Post a Comment