Sunday, August 29, 2010

स्वप्न-३

आयुष्यात मी कष्ट करून
गहाण पडलेले घर मिळवले...
गहाण पडलेले दागिने मिळवले...
गहाण पडलेली अब्रू मिळवली...
पण आयुष्यभर स्वप्नांकडे
गहाण टाकलेला माझा देह
मला कधीही सोडवता आला नाही..

-संदीप खरे

No comments:

Post a Comment