Thursday, February 2, 2012

शपथ

हाताला धरून, मुसळाशेजारी बसवून,
म्हणाली कविता -
" इथे खाली मान घालून लिही !
अन जोवर फुटत नाही याला अंकुर
तोवर शपथ आहे माझी - वर बघायच नाही !!"

-संदीप खरे

No comments:

Post a Comment