Sunday, November 28, 2010

सये आता सांग...

येण्याआधी वाट | आल्यावर सर |
आणि गेल्यावर | रिक्त मेघ |

इतके लाडके | असु नये कोणी |
डोळ्यांतून पाणी | येते मग ||

रातराणी बोल | 'परत कधी' चे |
उत्तर मिठीचे | संपू नये ||

सये आता सांग | सांग तुझे घर |
आहे वाटेवर | माझ्याच ना ||

-संदीप खरे

No comments:

Post a Comment