Saturday, January 23, 2010

साहेब म्हणतो चेपेन चेपेन

साहेब म्हणतो चेपेन चेपेन,पोलीस म्हणतो चेपेन चेपेन
काळ मोठा वेळ खोटी, जन्मच म्हणतो चेपेन चेपेन

जगणे साले अचके देता नाकापाशी धरतो सूत
दचके खाऊन मेली स्वप्ने त्या स्वप्नाचे झाले भूत
भूत म्हणले झाडाला अस्तित्वांच्या फांद्याना
सुटका नाही दिवस रात्र घरात दारात भेटेल भेटेल

दिवस रोजचा थापा मारत दारावरती देतो थाप
दोरी दोरी म्हणता म्हणता त्या इच्छाचे झाले साप
धरता हाती डसती रे, सोडून देता पळती रे
अरे धरता हाती डसती रे, सोडून देता पळती रे
मन म्हणते पकडीन पकडीन हात म्हणतो सोडेन सोडेन

मी बुधाला मारुन डोळा, भरतो माझा पेलारे
प्याला तोही गेला जो ना प्याला तो ही गेलारे
या जगण्याला फुटता घाम झळकत जातो माझा जाम
अर्थ म्हणतो दारू दारू, शब्द म्हणतो शॅम्पेन शॅम्पेन

पानावरती कितीक मजकूर, शब्द नव्हे ती किटकिट रे
अरे या जगण्याचे झाले आहे पत्त्यावाचून पाकीट रे
हसलो मी जरी रडलो मी, इथेच येउनि पडलो मी
अरे हसलो मी जरी रडलो मी, इथेच येउनि पडलो मी
जन्म बोंबले सांगा सांगा, मृत्यू म्हणतो सांगेन सागेन

स्वर- संदीप खरे, सलील कुलकर्णी
संगीत- संदीप खरे
गीत- संदीप खरे
अल्बम- आयुष्यावर बोलू काही

No comments:

Post a Comment