Saturday, January 23, 2010

मन तळ्यात मळ्यात

मन तळ्यात मळ्यात जाईच्या कळ्यात
मन नाजूकशी मोती माळ तुझ्या नाजुकशा गळ्यात

उरी चाहुलींचे मृगजळ
उरी चाहुलींचे मृगजळ
उरी चाहुलींचे मृगजळ
वाजे पाचोळा उगी कशात

इथे वार्‍याला सांगतो गाणी माझे राणी
इथे वार्‍याला सांगतो गाणी
आणि झुळुक तुझ्या मनात

भिडू लागे रात अंगालागी हो
भिडू लागे रात अंगालागी
तुझ्या नखाची कोर नभात

माझ्या नयनी नक्षत्र तारा
माझ्या नयनी नक्षत्र तारा
माझ्या नयनी नक्षत्र तारा
आणि चांद तुझ्या डोळ्यात

स्वर- शैलेश रानडे
संगीत- संदीप खरे
गीत- संदीप खरे
अल्बम-दिवस असे की

No comments:

Post a Comment