Wednesday, April 7, 2010

जन्म शोधत्याचा

मला आला वीट भारी आळसावल्या क्षणांचा
काळोखातल्या चौकोनी,षट्कोनी दुष्मनांचा

मला हवे वाटू लागले शिव्याशाप आपुल्यांचे
मला नको वाटला आशीर्वाद उपऱ्यांचा

माझी वीण उसवू दे,माझा चिरो कोणी गळा
त्याला मिळू दे उरात माझ्या, गंध केवड्याचा

आणि किनार्‍यावरती जेव्हा विरतील लाटा
कोणी घेवो माझा मोती,कोणी वसा शिंपल्याचा

ज्याला मिळणार मोती जन्म राजवर्खी त्याचा
ज्याला मिळेल शिंपला त्याचा जन्म शोधत्याचा!!

-संदीप खरे

No comments:

Post a Comment