Thursday, April 15, 2010

पत्र !!

पत्र पोहोचले…धन्यवाद!
पत्रातून तू जपून पाठविलेले आपल्यातले अंतर…
…ते ही सुखरूप पोहोचले…धन्यवाद !

पत्रात मजकूर दिसला नाही;
निळ्यासावळ्या रंगात रंगवलेल्या
मोकळ्या माळरानाचे लॅंडस्केप तेवढे दिसले…
त्यातल्या उभ्या असलेल्या
एकुलत्या एक झाडावर
एकच छोटासा ढग पाऊस पाडत होता
निवळलेल्या नजरेसाठी,
मनात संथ वाजू लागलेल्या मुरलीसाठी…धन्यवाद!

आता काहीच अपेक्षा न ठेवता परत पत्र वाचेन;
भरल्या आभाळात क्षितीजाकडे सरकत चाललेली
पक्ष्यांची संथ माळ दिसते आहे…

पत्र मीच लिहिले असेन…कदाचित मलाच !
काही असो…
दुपारी खालच्या गार दगडी घरातल्या
आरामखुर्चीसारखे
शांत,निवांत वाटते आहे…
त्याबद्दल धन्यवाद…मलाच !!

-संदीप खरे

No comments:

Post a Comment