Sunday, October 31, 2010

ही कागदाची होडी

ही कागदाची होडी या झ-यात सोडून दिली ना
ती याच अपेक्षेने
की असंही होऊ शकेल
की झ-यातून नदीपर्यंत,
नदीतून खाडीपर्यंत
आणि खाडीतून समुद्रापर्यंतही जाऊ शकेल ही होडी !
कदाचित पूर्ण भिजणार नाही हिचा कागद
समुद्राशी पोहोचेपर्यंत
आणि समुद्रातल्या तुफ़ान लाटांनाही
लळा लावून तरंगत राहील ही...
कडाडतील वीजा...लाटांचे डोंगर होतील
ख-याखु-या जहाजांची शिडं फ़ाटून जातील
पण तरीही या चिमुकलीचं गोडुलं अस्तित्व
प्रलयावर तरंगणार्‍या पिंपळपानासारखं डुलत राहील!
भाबडीच आहे ही आशा
पण शेकडो वर्षाच्या वडापिंपळाच्या
जमिनीखाली वसाहत केलेल्या मुळांसारखी
सजीव आणी लासट...

होडी कागदाचीच आहे...
पण त्यावर लिहिली आहे
सारा जन्म पणाला लावून रसरसलेली
एक कविता....

म्हणून तर
ही कागदाची होडी
या झ-यात सोडून दिली ना
ती...याच...तयारीने.....की....

-संदीप खरे

1 comment: