Wednesday, February 17, 2010

राती अर्ध्या राती

राती अर्ध्या राती
असं सोडून जायाचं न्हाय
मोडूनी संग हा रंग हा
जायाचं न्हाय न्हाय न्हाय न्हाय

जरा हसावं लाजावं खुलावं रडावं
उगाच लटक रुसून
काही सांगावं,पुसावं,ऐकावं, मागावं
बाजूस तुमच्या बसून
या जीवा लागले नाद हे
सांगू काय काय काय काय

आली लाजत,नाचत,ठुमाकत,मुरडत
शुक्राची चांदणी
साज पिरतीचा साजत सजत शोभत
देहाच्या गोंदणी
घ्या बघून साजना मी उद्या
गावायची न्हाय न्हाय न्हाय न्हाय

स्वर- बेला शेंडे
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- हृदयामधले गाणे

No comments:

Post a Comment