Tuesday, February 23, 2010

हे गंधित वारे

हे गंधित वारे फिरणारे
घन झरझर उत्कट झरणारे
जरी परिचित सारे पूर्वीचे
तरी आता त्याही पलिकडचे
बघ मनात काही गजबजते
क्षणाक्षणाच्या दिव्यादिव्यातून अत्तर जळते रे
उमजत नाही ओढ कुणाची सुखवित सलते रे

कुठल्या देशी नकळत माझे पाऊल पडले रे
सूर रोजचे कसे नव्याने मनास भिडले रे
हे गीत जयाला पंखसुध्दा
अन हवाहवासा डंखसुध्दा
कधि शंकित अन नि:शंकसुध्दा

मनात जे जे दडून होते नकळत आकळते
कसे दुज्याच्या स्पर्शाने हे 'मीपण' झगमगते
ही जाणीव अवघी जरतारी
हर श्वासातुन परिमळणारी
हर गात्रातुन तगमगणारी

नाव न उरले, गाव न उरले, अवघे ओसरले
बेभानाचे भान जिण्याला बिलगुन बसलेले
हा स्पर्श विजेच्या तारांचा
हा उत्सव बघ अस्वस्थाचा
हा जीव न उरला मोलाचा

स्वर- सलील कुलकर्णी
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- ढिपाडी ढिपांग

No comments:

Post a Comment