Tuesday, February 23, 2010

सखे कसे सांग तुला

सखे कसे सांग तुला अगदीच नाही भय?
आडवेळ, आडवाट, आडरान, आडवय!

रोज नवा ऋतू येतो देही तुझ्या वसतीला
आला आला म्हणताना बहर तो झाला जुना
क्षण उन्ह, क्षण छाया, क्षणी सारे जलमय

तिमीरचे नाही भय, नाही अडवत नदी
काट्यावर पडे पाय जशी काही फूलघडी
मोरपंखी रानातली उचलून नेते सय

तुझ्या मनातून फिरे एक सोनसळी रात
आणि तुला वाटते की चांदण्याने व्हावा घात
वादळाला देते साथ उरातली कारी लय

आणि जेव्हा जेव्हा होते तुझी साजनाशी भेट
चांदण्याचा देह तुझा जरी घेऊ बघे पेट
नको नको म्हणे तुझा लाजण्याचा अभिनय

स्वर- सलील कुलकर्णी
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- ढिपाडी ढिपांग

No comments:

Post a Comment