Wednesday, February 17, 2010

हृदयामधले गाणे

हृदयामधले गाणे माझे
कधीच नव्हते असे अनावर
इतुकी नाजूक रिमझिम नव्हती
या आधी या स्वरास्वरावर

करून सारी बंद कवाडे
मी माझ्यातच रमले होते
वाटत होते कळले अवघे
परंतु काही कळले नव्हते
मना आतले आतुर काही
आज अचानक ये ओथावर

नकळे केव्हा कसे उमटले
चंद्र खुणांचे तसे साजीरे
आता आता हसन्यावरती
रंग पसरती जरा लाजरे
पडे अनामिक भूल मनावर
जसे चांदणे ये देहावर

स्वर- बेला शेंडे
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- हृदयामधले गाणे

No comments:

Post a Comment