Sunday, February 28, 2010

इक्कड राजा इक्कड बाजा

म्हणा…
अ…अ..आ..आ
अ…आ…ई…ई..उ..ऊ…ए…आए…ओ…ओ…अं…अः…
इक्कड राजा इक्कड बाजा
सगळा नुसता गाजावाजा
अ..अ..अननस...आ..आ..आई
वरतुन खाली…खालून खाली…
घसरत घसरत आत्या आली…
याचे पोट त्याचे पोट
"
क ला काना…का..
ख ला काना…खा
क..क..कमळातला...कमळातला..कमळातला
आला आला आला आला
साहेब झाला साहेब झाला
हाजी हाजी झुकवा मला
सलाम ठोका थुंकी झेला
मास्टर करून राहीले गणती
सगळी नुसती खोगीरभरती
त्यांच्या नावे होते पाटी
राही त्यांच्या अडड्या वरती
केंद्रोकेंद्री बढती धाडी
सगळी गाढवे बनली घोडी
साक्षरतेची धो धो करता
निरक्षरांची तरते होडी
बबन नमन कर
छगन भजन करसजली सोंगे सजली ढोंगे
पाटयांवरती पाढे कोष्ट
सुजाण सारे अजान होऊन
सुजानतेचे करती नाटक
जुनी टाकुनी अवघी ओळख
नवीन नावे नवीन गावे
खोटी नावे खरे तोतये
खोट्यासाठी खरे लिहावे
अशी साधना अशी तपस्या
सरस्वती ही गदगदली
अभियानाची खरूज अवघ्या
" नि खाजवली

बे एके बे…बे दूणे चार…
बे त्रिक सहा..बे चोक…?बे चोक…?बे चोक…?

नको कारणे ना गारहाणे
"
मतलब केवळ आदेशाची
"
आदेशाचे गुलाम असले
घुमे पिपाणी विजयाची
साक्षरते वर उठे निशाणी
एका डाव्या अंगठ्याची

स्वर- सलील कुलकर्णी, अंजली कुलकर्णी,संदीप खरे
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- दमलेल्या बाबाची कहाणी/निशाणी डावा अंगठा

No comments:

Post a Comment