Sunday, February 7, 2010

मी गातो एक गाणे

मी गातो एक गाणे
पान वाजवते टाळी
त्याच्या धिटाईने एक
लाज लाजलेली कळी

रात लाजुनिया गेली
दिले पहाट बहाने
पाना पानात ठेवले
तिने दवाचे उखाणे

आळसावल्या नदीची
अशी मोहक वळणे
वेड लावित नभाला
तिचे स्वत:त नहाने

कुणी नाही जरी येथे
कशी वाजती पैंजणे
अशी चांदण चाहूल
कुन्या पावलांचे देणे

रान भर चंद्र चंद्र
त्याचे गात गात गाणे
रात भर शिळेवर
कुणी पाखरू दिवाणे

तुझ्या डोळ्यातल्या रानी
असे रानभर होणे
अशा वनात कबूल
आम्हा वनवासी होणे

स्वर- संदीप खरे
संगीत- संदीप खरे
गीत- संदीप खरे
अल्बम- मी गातो एक गाणे

No comments:

Post a Comment