Sunday, February 7, 2010

विश्वारंभापासून येथे

विश्वारंभापासून येथे नांदत आहे गाणे...
आभाळाचे, दरी-शिखरांचे, निळ्या नद्यांचे गाणे

अग्निच्या ज्वाळांतुन फूलते लवलव लपलप गाणे
वेळूच्या वार्‍यातुन झुलते मंजुळ मुरली गाणे
पाण्यामधुनी वाहात असते अवखळ खळखळ गाणे
वीज नभाची गाउन जाते कडाड कडकड गाणे
महाभुतांच्या ह्रुदयांतरीही अमीट असते गाणे,
विश्वारंभापासून येथे नांदत आहे गाणे

हसण्याचेही होते गाणे, फसण्याचेही गाणे
असण्याचेही असते गाणे, नसण्याचेही गाणे
आनंदाचे खजिने आंदण अन दुखा:ला देते कोंदण,
सदैव रुंजी घालत आहे मनीमानसी गाणे

आभाळाचे, दरी-शिखरांचे, निळ्या नद्यांचे गाणे
विश्वारंभापासून येथे नांदत आहे गाणे

स्वर- संदीप खरे
संगीत- संदीप खरे
गीत- संदीप खरे
अल्बम- मी गातो एक गाणे

No comments:

Post a Comment