Thursday, February 11, 2010

हरल्यासारखे चालायचे

हरल्यासारखे चालायचे
खांदे पाडून खांदे पाडून
बोलल्या सारखे बोलायचे
एवढे सोडून तेवढे सोडून

रस्त्यावर उडवतो कोण तरी कुणा तरी
लाख माशी घोन्गावते विझलेल्या दीपावरी
पुन्हा तेच जाळायचे एक नवे झाड तोडून

गळ्यातून घुसमटतो कफ माझ्या म्हातार्‍याच्या
एक नवा जीव रडे घरातून शेजार्‍याच्या
दोन्ही वेळा पाहायचे डोळे फाडून डोळे फाडून

फक्त दोन शुष्क हात आणि भाळावर घाम
जगण्याचे रामायण आणि हरवला राम
उरातल्या वनवासी फिरे आशा लाज सोडून

तूच दिले पावसाळे उन्हाळे ही दिले तूच
उत्तरे ही तुज ठावे प्रश्न मांडणारा तूच
आम्ही काय करायचे फक्त उभे हात जोडुन

स्वर- संदीप खरे
संगीत- संदीप खरे
गीत- संदीप खरे
अल्बम- कधी हे कधी ते

No comments:

Post a Comment