Sunday, February 7, 2010

चला रे माझ्या...

चला रे माझ्या थकल्या पायांनो
हला रे माझ्या हरल्या हातांनो
दमायचे नाही बसायचे नाही
प्राक्तनावरती रुसायचे नाही

काहीही सूचू दे काही ना सूचू दे
अंतरी चंदन पेटते असु दे
कापरासारखे जळायचे नाही
काही न ठेवता विझायचे नाही

जपत जपत नभाची थोरवी
करायची आहे माती ही हिरवी
जो वरी सुचते पावसाचे गाणे
हिरमुसवाणे व्हावयाचे नाही

तळाशी फुटकी भरत कळशी
जपायची उरी युगांची असोशी
एका गावी फार थांबायाचे नाही
धाकटया गर्दीत रमायचे नाही

स्वर- शैलेश रानडे
संगीत- संदीप खरे
गीत- संदीप खरे
अल्बम- मी गातो एक गाणे

No comments:

Post a Comment