Monday, February 1, 2010

अग्गोबाई ढग्गोबाई

अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कळ
ढग्गाला ऊन्हाची केवढी झळ
थोडी ना थोडकी लागली फार
डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार

वारा वारा गरा गरा सो सो सूम
ढोल्या ढोल्या ढगात ढुम ढुम ढुम
वीज बाई अशी काही तोरयामध्ये खडी
आकाशाच्या पाठीवर छम छम छडी

खोल खोल जमिनीचे उघडून दार
बूड बूड बेडकाची बडबड फार
डुंबायला डबक्याचा करूया तलाव
साबून बिबून नको थोडा चिक्खल लगाव

स्वर- संदीप खरे, सलील कुलकर्णी
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- अग्गोबाई ढग्गोबाई

No comments:

Post a Comment