Sunday, February 28, 2010

बंध मनाचे जुळलेले

बंध मनाचे जुळलेले
रंग नभाचे आणि मनाचे
अलगद उतरून आलेले

श्रांत जीवाला झुळुक जशी
स्पर्श तसे हे मोरपिशी
क्षणात एका मनात माझ्या
लक्ष पिसारे फुललेले

शब्द दाटतो उरी जरी
ओठावरती मौन जरी
परस्परांचे अवघे काही
परस्परांना कळलेले

क्षण सरताना चपल गती
भान बावरे कुजबुजती
आज आपुले ठसे मनावर
अमर होऊनी उरलेले

स्वर- सलील कुलकर्णी
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- दमलेल्या बाबाची कहाणी

No comments:

Post a Comment