Tuesday, February 23, 2010

ढिपाडी ढिपांग

ढिपाडी ढिपांग ढिचीबाडी ढिपांग
ढिपाडी ढिपांग ढिचीबाडी ढिपांग

काळी माती निळं पाणी हिरवं शिवार
ताज्या ताज्या माळव्याचा भुईला या भार
ज्वानीच्या या मळ्यामंदी पिरतिचं पानी
बघायाला कवतिक आलं नाही कोनी
मळ्याला या मळेवाली भेटलीच नाय
अन् रानी माझ्या मळ्यामंदी घुसशील काय?

काकडीचा बांधा तुझा, मिरचीचा तोरा
मुळ्यावानी कडू तरी रंग गोरा गोरा
तुझा मिर्चीचा तोरा, तुझा रंग गोरा गोरा
तुझा मिर्चीचा तोरा, तुझा रंग गोरा गोरा

लिंबावनी कांती तुझी, बीटावानी ओठ
टमाट्याचे गाल तुझे, भेंडिवानी बोट
काळजात मंडई तू मांडशील का?

नको दावू भाजीवाल्या फ़ुकाचा रुबाब
भाजी तुझी वर ताजी, आतून खराब!
गोड गोड बोलशील..पडशील फ़शी
भाजी तुझी पाटीमंदी घेऊ तरी कशी?
आजकाल कुनाचाबी भरवसा नाय

तुझ्यासाठी शिवाराची केली मशागत
खुरपलं जीव, दिलं काळजाचं खत
राखायाला मळा केली डोळ्याचीया वाट
बुजगावण्याच्या परी उभा दिनरात

नको जळू दिनरात, नको जीव टांगू
ठाव हाय मला सारं नको काही सांगू
पिरतीत राजा तुझ्या नाही काही खोड
तुझ्या हाती मिरचीबी लागतीया गोड
माझ्या संग मळा तुझा कसशील काय

स्वर- सलील कुलकर्णी, अंजली कुलकर्णी,अवधूत गुप्ते, वैशाली सामंत
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- ढिपाडी ढिपांग/तुला शिकवीन चांगलाच धडा

No comments:

Post a Comment