Monday, February 1, 2010

मुंगीबाय मुंगीबाय

मुंगीबाय मुंगीबाय
पीट पीट पीट पीट पीट पीट पीट पीट
पीट पीट पीट पीट पीट पीट पीट पीट
जाता कुठे असता कुठे
आणि खरे तर नसता कुठे
इकडून तिकडे नेता काय
खाता काय पिता काय

दारे खिडक्यांच्या खिंडी
बुरजासम तांब्या भांडी
त्यांच्या मागून या सरकत
रांग उतरते बघ घसरत
कसे समजते मुंगीबाय
कोणी ठेवले कोठे काय
कोठे साखर कुठे रवा
कुठे मिठाई कुठे खवा
कुठे कणीक अन् भात कुठे
कुठे जाम अन् केक कुठे
चॉकलेट ही पापलेट ही
जे जे सांडे संपून जाय

विरोधात जर कुणी आले
समजा त्याचे ग्रह फिरले
अशा धावता सर्व मिळून
झन झन झन घेता चावून
तुमच्या बहिणी जरी काळ्या
गरीबासम त्या भोळ्या
तुमचा झेंडा का हो लाल
मला एवढे सांगून जाल
इतके नेऊन करता काय
बिळात सारे भरता काय
कशास साठा करायचा
जन्म धावूनि सरायचा
जरा सोडूनि या ना काम
कामाच्या नानाची टांग
मुंगीबाय येता काय
निवांत थोडे बसता काय

काय काय हे करशी काय
पळण्यावाचून उपाय काय
कधी ना थांबे माझा पाय
अन् बोलाया वेळच नाय
रांगेमध्ये जन्म जरी
मुळी ना आम्ही दीन तरी
जन्म थोडका काम अफाट
म्हणून अविरत चालू वाट
कामाचे हे आम्हा पिसे
कामामध्ये राम दिसे
जग हे जरी मुंगी म्हणते
हत्तीला मी लोळवते
अधिक बोलणे गरजच नाय

मुंगीबाय मुंगीबाय

स्वर- संदीप खरे
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- अग्गोबाई ढग्गोबाई

No comments:

Post a Comment