Wednesday, February 17, 2010

जंतर मंतर…

जंतर मंतर…
जंतर मंतर…
जंतर मंतर रातीनं चंद्राची बिंदली चोरून नेली
इपरीत खेळ जरी पुनवेची वेळ
काल रानात अमोशा झाली
पावलं वेंधळी झाली
वाट ही आंधळी झाली
इपरीत खेळ जरी पुनवेची वेळ
काल रानात अमोशा झाली

कडे कपारीत हलत्या डूलत्या
भीतीच्या पागोळ्या झाल्या
पायाखाली काही भलत्या सलत्या
सावल्या हालून गेल्या
मोहाचे फूल गेले घालून भूल
काल रानात अमोशा झाली

उराच्या आतून हुंकारते काही
कालवा कालवा झाला
उघड्या फन्याने फुत्कारते काही
गारवा जहरी झाला
दंशाची धार झाला बोभाटा फार
काल रानात अमोशा झाली

टाकुनिया घाला उतला मातला
खजिना लुटून नेला
जडावला जीव शिणला भागला
रावा ही उडून गेला
सरला उपाय सांगू कुणाला काय
काल रानात अमोशा झाली

स्वर- बेला शेंडे
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- हृदयामधले गाणे

No comments:

Post a Comment