Wednesday, February 17, 2010

निळ्या मनाचे निळे किनारे

निळ्या मनाचे निळे किनारे
निळ्या जळाची निळसर खळखळ
एकांताच्या निळ्या मिठीतून
निळ्या रात्रीचा निळाच दरवळ

वेळूच्या बेटातून शिरला
अन् भिरभिरला वारा निळसर
निळ्या हातीची निळसर मुरली
आणि तिच्यातून निळसर फुंकर
निळ्या स्वरांनी भुलावून गेले
काही निळसर चंचल अवखळ

कसे निळ्याचे निळसर गारुड
भूल कशी ही निळसर पडली
काया तर झालीच निळी पण
छाया देखील निळीच झाली
निळ्या पखाली निळी पाऊले
निळ्या चाहूली निळीच सळसळ

स्वर- बेला शेंडे
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- हृदयामधले गाणे

No comments:

Post a Comment