Sunday, February 28, 2010

देही वणवा पिसाटला

वणवा…
चंद्राने टाकलिया ठिणगी
अंगाची अंगाशी सलगी
वेडापिसा वारा कसा
बेभान होऊन फिरला
देही वणवा पिसाटला

चांदण उरात
रात ही भरात
सोडून मोकळे केस
धोक्याच ठिकाण
आलया तुफान
मोडून लाजेची वेस
भरतीची वेळ…मांडून खेळ
चांदवा उधाणला

चंद्राच्या सिल्वरचे हातात बिलवर
तार्‍याच्या डायमंडचा झुमका
सॅण्डलच्या कडीगत कमरेला चैन
करी बेचैन मादकसा ठुमका
गोर्‍या या गाली देतो
माज थोडी लाली
माझी व्हीनसच्या शाईनची काया
आणली तुझ्यापाशी कंप्लीट ही गॅलक्सी
टाइम नको दवडू वाया
वागू नको फ्लॉप घेऊ चंद्रावर स्टॉप
अधांतरी जीव शिणला

स्वर- सुनिधी चौहान
संगीत- सलील कुलकर्णी
गीत- संदीप खरे
अल्बम- दमलेल्या बाबाची कहाणी/ हाय काय नाय काय

No comments:

Post a Comment